Loading...

Evidence informed

Fenomenologisch onderzoek, evidence based practice, evidence based medicine

Evidence based practice (EBP)

Malvatherapeuten en studenten aan de Malva opleiding vinden het belangrijk om onderling hun kennis te delen over de effecten van Malvatherapie bij verschillende zorgvragen. Daaartoe worden cliëntervaringen met geanonimiseerde gegevens voor interne kennisdeling opgeslagen in een beveiligde database. Door deze informatie te raadplegen kunnen behandelprotocollen worden aangepast aan de nieuwste inzichten en ervaringen. Op deze manier wordt evidence based practice vormgegeven en aangewend om een zo kwalitatief mogelijke zorgverlening te bieden.  

Evidence based medicine (EBM)

Veel van de Malvabehandelingen zijn vanuit de spirituele wereld getoetst en goed bevonden. Dat klinkt misschien vreemd maar het is de absolute waarheid. Je mag in dit verband wat ons betreft spreken over evidence based medicine. Echter dat ook hier op aarde bewijzen, waarbij de onderzoeksresultaten als voldoende valide worden beschouwd, is minder voor de hand liggend. Daarover zijn in het verleden al eens gesprekken geweest met de voorzitter van de commissie Mensgebonden onderzoek van UMC Radboud. Eigenlijk worden vooralsnog alleen randomised controlled trails (RCT's) beschouwd als voldoende valide. Maar dan moet het onderzoek 'dubbel blind' worden uitgevoerd. M.a.w. de arts weet niet wat hij geeft en de patiënt weet niet wat hij ontvangt. Dat werkt met medicijnen maar werkt niet met energetische behandelmethoden.

Wat overblijft zijn de bijzondere effecten die vaak worden waargenomen. Zo staan ook artsen vaak versteld van wat Malvatherapie bijdraagt aan een genezingsproces. Patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (IBD) laten tot op heden zonder enige uitzondering een sterke remissie van de inflammatie zien binnen 5 behandelsessies met Malvatherapie! En vaak met blijvend resultaat.

Artsen en huisartsen worden dan ook van harte uitgenodigd hun cliënten met IBD te attenderen op het bestaan van Malvatherapie.

Fenomenologisch onderzoek

Zoals gezegd werken we op dit moment aan een fenomenologisch onderzoeksdesign naar de energetische behandeling van enkele chronische aandoeningen met Malvatherapie, waaronder de ziekte van Crohn en Collitis ulcerosa (IBD). Deze vorm van onderzoek wint steeds meer aan populariteit onder wetenschappers. We hopen hierdoor op termijn voldoende valide onderzoeksresultaten kenbaar te maken. 

Bij het fenomenologische onderzoeksdesign zullen onze therapeuten gebruik maken van face-to-face interviews en voor de data-analyse lezen ten minste twee participerende teamleden de volledige interviewtranscripties. Daaruit worden thema’s aangaande de beleving van het ziektebeeld genoteerd. Voor de validatie worden de gedetailleerde thematische beschrijvingen van de ervaringen en betekenisverlening vanuit cliëntperspectief als resultante voorgelegd aan een team van experts (huisarts, MDL-arts, psycholoog).

 

Kwaliteit van leven

De bewijsvoering vanuit waarden van de eindgebruiker staat bij ons nog in de kinderschoenen. Maar wel al maken onze therapeuten gebruik van vragenlijsten over de kwaliteit van leven (de zgn. SQOL wat de afkorting is van Survey Quality of Life). Daarbij worden cliënten gevraagd om de RAND-36 vragenlijst in te vullen bij:

  1. de aanvang van een behandeltraject,
  2. op het einde van het behandeltraject en
  3. zes maanden later.

Daarmee monitoren zij niet alleen het effect van de behandeling van de hulpvraag of klacht, maar ook wat dit op een breder vlak (de kwaliteit van het leven in zijn algemeenheid) teweeg brengt bij de cliënt.